ERGONATUR

Ergoterapeutiske forløb i naturen

Socialt arbejde

i naturen

Vi arbejder med naturen som rum for aktiviteter, der styrker den mentale sundhed og ikke mindst hvordan naturen kan understøtte borgerens egen recoveryproces.

Vi sammensætter et kursusprogram, der tager udgangspunkt i jeres hverdag og udfordringer i forbindelse med det målrettede arbejde.

Erindrings-vandringer

Et tilbud til dig, der er nysgerrig på at genfinde eller "nyopdage" glæden ved at være i naturen og de muligheder naturoplevelser giver og kan give dig.

Gå nye veje

Har du lyst til at skabe forandringer i dit liv?

Måske er du på vej mod efterløn eller er ramt af en arbejdsløs periode og skal finde en ny mening med hverdagen? Så forkæl dig selv og kom med ud i naturen.

 

Vi er ergoterapeuter

Det centrale princip for ergoterapi er det ligeværdige samarbejde mellem det enkelte menneske og ergoterapeuten. Der arbejdes ud fra fælles målsætninger.

 

Ergoterapeuter tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er ekspert i eget liv og at der er forskellige perspektiver på forståelse af aktivitetsproblematikker og hvordan disse løses eller afhjælpes bedst muligt. At den enkelte har forskellige hverdagsliv, forskellig kultur og forskellige handlemuligheder i hverdagen.

 

Vi arbejder ud fra sætningen:

Du sætter målet, vi bakker op, du går vejen.

Formålet med vores forløb er at styrke kroppen, din mentale sundhed og oplevelsen af fællesskab. Vi inviterer dig til en individuel proces i samarbejde med andre. Vi tilrettelægger en struktureret proces for dig, som matcher dig og de udfordringer du står med. Du bliver en del af en gruppe med genkendelige livssituationer. Vi giver dig redskaber og strategier til at gå nye veje. Vi arbejder med udgangspunkt i naturen og lader den være en aktiv del af vores forløb.

Ophold i naturen kan reducere symptomer på stress, mental træthed, angst og depression. Vi ved også, at der kan skabes plads til bevægelse og personlig udvikling gennem aktiviteter i naturen. Vi prioriterer at være i en gruppe, da socialt fællesskab ofte er grobund for noget meningsfuldt.

Annemarie Hansen

Annemarie er uddannet ergoterapeut, psykoterapeut og har en master i rehabilitering. Hun er certificeret individuel- og business coach.

 

Annemarie har en baggrund som leder inden for det sociale område og har arbejdet med undervisning og supervision. Hun er aktiv bruger af naturen, har gået El Camino de Santiago og cyklet gennem Europa. Derudover er hun uddannet naturterapeut i 2019.

Annette Nygaard

Annette er uddannet ergoterapeut, psykoterapeut og coach og senest uddannet som narrativ supervisor.

 

Annette har en baggrund som leder inden for det sociale område og uddannelsesområdet. Hun har siden 2007 haft egen virksomhed, hvor hun har beskæftiget sig med undervisning, supervision og vejledning og arbejder i det daglige med den narrative tilgang i sine forløb.

Nærvær i naturen

Vi bruger naturen som en del af en proces.

Naturens rum giver inspiration til personlig udvikling, fordybelse og ro.

 

Naturen er ikke terapi i sig selv, men naturen kan have en terapeutisk virkning. Vi inviterer til at bruge naturen som et redskab til at fordybe sig sanseligt og nærværende på de tilrettelagte vandringer, men også en invitation til at opleve sin egen indre natur.

Bare det at bevæge sig ud i naturen vil bibringe en naturoplevelse og det er op til den enkelte, hvad der opleves og registreres. Naturen vil påvirke os både på det ydre og det indre plan. Vi vil mærke vinden og registrere varmen fra solen og duften af en blomstrende tjørn, men det vil være forskelligt hvad vi har fokus på og hvilke følelser sanseoplevelserne vil sætte i gang.

Derfor kan naturen understøtte en personlig udvikling, sætte en gammel fortælling i gang og måske være årsag til, at vi bliver bevidste om nye muligheder.

 

Naturen bidrager til, at vi oplever øget fysisk velvære og indre ro.

 

Tag gerne kontakt

Vi arrangerer forløb i hele landet og kan skræddersy vores produkter til at imødekomme dine behov. Kontakt os derfor meget gerne så vi kan give yderligere information og gå i dialog om fremtidigt samarbejde.  

 

Tusind tak for din henvendelse!