Den narrative tilgang

Annette er uddannet coach og har gennem flere år arbejdet med mange forskellige målgrupper og metoder. Hun tager udgangspunkt i den narrative tilgang.


Livet forstås gennem historier

Mennesker forstår og formidler deres erfaringer gennem de historier, de fortæller og de historie der formidles om dem. Det er gennem historier vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Det er historier, der former vores forståelse af vores fortid, nutid og fremtid. Historierne er afgørende for hvad vi mener, vi kan og skal gøre. I den forstand lever vi gennem vores historier.


Den narrative antagelse er, at vi løbende skaber mening i vores tilværelse ved at lave historier om det vi oplever. Det sker på mange måder: Når vi betragter en situation og danner os en mening om, hvad der sker. Når nogen spørger os, hvad vi syntes om et eller andet, vi ikke lige har tænkt over, eller når nogen fortæller noget, der får os til at tænke anderledes om en situation, vi ellers havde et klart billede af.


Hvad nu hvis sandheden ikke er sand?

Det, jeg ser og den måde jeg forstår en situation på, er ikke udtryk for, hvordan verden er, men for, hvordan netop jeg oplever og forstår situationen. Dermed bliver det også klart, at andre kan forstå og opleve situationen anderledes. Derfor interesserer vi os for, hvordan den enkelte forstår det, de står i; hvilken mening har de tillagt det der sker? Hvordan er de nået frem til netop den forståelse? Hvad har de særligt haft fokus på, da de dannede sig en mening og hvad er måske blevet udeladt?


Vi kan se på effekten af vores og andres fortællinger om en given oplevelse, finde de dominerende fortællinger, hente andre erfaringer frem og udvikle nye fortællinger.


Vores erindringsvandringer er bygget på erfaringer med at arbejde med den narrative tilgang, hvor vi bruger naturen som udgangspunkt for at skabe et rum for personlig udvikling. Ved at benytte den narrative tilgang kombineret med naturophold får du mulighed for at se livets udfordringer i nye perspektiver. Her skaber vi ro og får energi til at træffe nye valg.


Læs mere om Ergonaturs erindringsvandringer her.


60 visninger